X

 

Welkom bij Improovz
100%

bij improovz werken we samen aan uw bedrijf

In vier stappen op weg naar verbetering.

1 Analyse & Design

Deze fase begint met het besef dat S&OP nodig is binnen uw organisatie. Dit besef kan aangewakkerd worden door aangewakkerd worden door meerdere impulsen, zoals u kunt lezen in de afbeelding op de vorige pagina onder het kopje pagina onder het kopje initiatief. Het doel van deze fase is het bouwen van een stevig fundament voor het S&OP proces voor het S&OP proces en de fase eindigt wanneer er duidelijk is wat naar wie gecommuniceerd dient te worden in uw te worden in uw organisatie om de implementatie succesvol te laten verlopen. Zoals te zien is bestaat deze fase uit 5 bestaat deze fase uit 5 activiteiten: Team ontwerp, Duidelijkheid doelen, Initiatief, Specificatie en Meeting Meeting karakteristieken.2 Implementatie

Deze fase gaat van start wanneer de betrokkenen, middel- en topmanagement, in uw organisatie eensgezind zijn over het design van het S&OP proces en eindigt wanneer het voor alle betrokkenen, dus ook de mensen op de werkvloer, duidelijk is wat moet gebeuren, waarom het moet gebeuren en hoe dit daadwerkelijk gerealiseerd zal worden binnen de organisatie. Zoals eerder aangegeven is het verstandig om te starten met pilots. Het doel van deze fase is het creëren van volledige kennis over het S&OP proces en het duidelijk maken van de voordelen die S&OP heeft voor uw organisatie zodat ook het enthousiasme en geloof zal groeien. Zoals te zien is bestaat deze fase uit drie activiteiten: software infrastructuur, training en top management support.3 Operations

Bij deze fase ligt de focus op het daadwerkelijke periodieke S&OP proces. Concreet betreft dit hier het opzetten van een periodieke meetingstructuur en het bepalen, dan wel reviewen, van de productiecapaciteit, voorraden etc. Deze periodieke cyclus in uw organisatie eindigt met een Executive S&OP Meeting waarin consensus wordt bereikt en beslissingen worden genomen. Onderdeel van de algehele consensus zijn dus alle plannen die gemaakt zijn, operations plan, forecast, etcetera. De resultaten van het proces worden gemeten met KPI’s, dit om de prestaties objectief te kunnen beoordelen. Het doel van deze fase is om uw organisatie van reactief naar pro-actief te laten switchen.4 Monitoren

Bij deze fase ligt de focus op het daadwerkelijke periodieke S&OP proces. Concreet betreft dit hier het opzetten van een periodieke meetingstructuur en het bepalen, dan wel reviewen, van de productiecapaciteit, voorraden etc. Deze periodieke cyclus in uw organisatie eindigt met een Executive S&OP Meeting waarin consensus wordt bereikt en beslissingen worden genomen. Onderdeel van de algehele consensus zijn dus alle plannen die gemaakt zijn, operations plan, forecast, etcetera. De resultaten van het proces worden gemeten met KPI’s, dit om de prestaties objectief te kunnen beoordelen. Het doel van deze fase is om uw organisatie van reactief naar pro-actief te laten switchen.